Kleding

Kledingreglement

Volleybalvereniging VCH stelt kleding beschikbaar voor de competitie spelende leden van haar vereniging zodat iedereen in verenigingskleding kan sporten en namens de vereniging kan optreden. De kleding die door de club in bruikleen wordt gegeven aan de leden blijft eigendom van de vereniging.

De vereniging verstrekt kleding aan de leden ten behoeve van een uniforme club uitstraling. Uiteraard hoort hierbij dat deze kleding ook op de daarvoor bedoelde momenten door de leden wordt gedragen. Leden worden geacht hier niet van af te wijken.

Om te zorgen dat er goed wordt omgegaan door de leden met de beschikbare kleding dienen de leden zich aan het kledingreglement te houden..

  • Tijdens wedstrijden moeten leden VC Heerlen wedstrijdshirts én wedstrijdbroeken dragen;
  • Rondom de wedstrijd gerelateerde activiteiten dienen leden aan wie een trainingspak is verstrekt, deze ook te dragen;
  • De door de vereniging verstrekte kleding wordt in bruikleen gegeven en mag niet buiten verenigingsverband worden gedragen;
  • De kleding dient te worden ingeleverd bij vertrek uit de vereniging of bij stoppen van competitievolleybal;
  • Ter zekerheidsstelling van de inleverplicht en mede als waarborg bij verlies of beschadiging van de kleding dient een eenmalige borgsom betaald te worden;
  • De kleding mag niet worden gedragen bij trainingen of andere activiteiten dan wedstrijd gerelateerde activiteiten;
  • Tijdens wedstrijd gerelateerde activiteiten mogen spelers en trainers in trainingspak en/of wedstrijdshirt naar de afgesproken locatie komen. Buiten deze momenten om is het niet toegestaan om deze uitgereikte kledingstukken te dragen;
  • De leden dienen de kleding met zorg te onderhouden;
  • Defecten of verlies van de kleding dient direct bij de materiaalbeheerder te worden gemeld. Het is niet toegestaan om eigenhandig reparaties uit te voeren of voor vervanging te zorgen;
  • Een wasvoorschrift voor de kleding met bedrukking is bij verstrekking van de kleding aan het lid meegegeven;

 

De borgsom wordt op naam van het lid geregistreerd, en wordt bevestigd middels een bruikleenovereenkomst. De borgsom dient zo snel mogelijk na ontvangst te worden voldaan aan de vereniging. Het betreffende lid of de ouders van het jeugdlid, worden hierover aangeschreven door de ledenadministrateur. Over de wijze van betaling kunnen individuele afspraken gemaakt worden met de ledenadministrateur. Betaling dient te geschieden o.v.v. “Borg wedstrijdkleding” + Naam van het lid. Het borgbedrag wordt volledig terug gestort bij inlevering (in goede staat) van de kleding. Dit dient dan wel binnen één maand na opzegging te gebeuren. Inlevering dient te gebeuren bij de materiaalbeheerder. Het lid ontvangt dan een ontvangstbewijs. De borgsom blijft gewoon staan bij inlevering van de oude kleding ter vervanging van nieuwe kleding.