Missie en visie

Onze missie - Waar we voor staan

Wij maken volleybal mogelijk voor iedereen en hebben de sportieve ambitie om optimale prestaties te halen met onze teams.
VC Heerlen is een vereniging voor Heerlen en de directe omgeving. Een ontmoetingsplaats waar prestatie en gezelligheid hand in hand gaan. Waar iedereen respect heeft voor elkaar, zowel binnen als buiten het volleybalveld.

Onze visie - Waar we voor gaan

“Breedtesport is de basis voor sport op een hoger niveau”

VC Heerlen is een prestatiegerichte vereniging die ontwikkelings- en doorgroeimogelijkheden biedt aan leden op verschillende niveaus. Het fundament van onze vereniging is gebaseerd op een kwalitatieve ontwikkeling van de jeugd en moet zo sterk en breed zijn dat de vereniging de hoogste teams kan dragen. Dat wil zeggen dat de spelers van de hoogste teams in principe in de vereniging zijn opgeleid en zijn geselecteerd uit een brede basis.

VC Heerlen streeft ernaar alle leden op hun eigen niveau te laten volleyballen, wat leidt tot gezelligheid & saamhorigheid binnen de vereniging. VC Heerlen is er van overtuigd dat de prestaties hierdoor het hoogst zullen zijn en dat het plezier in het volleybal het grootst zal zijn.

De eerste teams hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd en senioren, op het gebied van prestaties, maar zeker ook op het gebied van teamgeest. De aantrekkingskracht en uitstraling van het eerste is dusdanig belangrijk voor de hele vereniging dat we als doelstelling hebben om uit te komen in de hoogste klasse die past bij de teams. De vereniging krijgt en houdt prestatie teams op niveau zonder dat er directe financiële tegemoetkomingen ontvangen worden door spelers.

Doelstelling bij de jeugd is dat teams worden geformeerd met spelers van een gelijkwaardig niveau. We leiden onze
jeugdspelers op richting senioren. Iedere speler wordt begeleid in haar of zijn overgangsperiode van de jeugd naar de senioren.
De belangrijkste bron van nieuwe jeugdleden zijn de scholen in Heerlen en onze directe omgeving.
Onze vereniging onderhoudt nauwe banden met de gemeente en de scholen om een stabiele toestroom van nieuwe jeugdleden te realiseren.

VC Heerlen wil een gezellige vereniging zijn, waarin leden zich zowel binnen als buiten het volleybalveld thuis voelen.
Om de binding binnen onze vereniging te stimuleren worden activiteiten georganiseerd zoals teamuitjes, verenigingsactiviteiten en feesten en een jeugdkamp.

Leden zetten zich in voor de vereniging door het uitvoeren van voor de vereniging essentiele taken zoals het ophalen van oud-papier, het uitvoeren van arbitrage taken zoals fluiten en tellen bij wedstrijden en het assisteren bij het organiseren van toernooien zoals de CMV toernooien.
Naast onze leden zijn vrijwilligers betrokken bij onze vereniging. Uitgangspunt is dat vrijwilligheid geen vrijblijvendheid is; wie zich inzet als vrijwilliger zet zich er ook echt voor in en pakt zijn of haar taak serieus op.
Als vereniging waarderen we de inzet van onze vrijwilligers en staan we stil bij het werk dat de vrijwilligers verzetten.

Onze vereniging is onderdeel van de volleybal regio (Zuid-)Limburg. Om het volleybal in onze regio en ontwikkeling van leden te stimuleren staat VC Heerlen open voor samenwerking met andere volleybal verenigingen uit de regio. Bijvoorbeeld door een actieve deelname aan initiatieven voor regiotrainingen voor onze (jeugd-)leden.

Om financieel gezond te blijven zijn onze schulden nooit hoger dan onze bezittingen, zodat we altijd een positief eigen vermogen behouden. Daarnaast hebben we voldoende geld in kas om aan onze (betalings-)verplichtingen te kunnen voldoen. Op deze manier kunnen we onze leden faciliteren in de uitvoering van hun sport. Onze inkomsten leunen op vier belangrijke pijlers: contributie, activiteiten, sponsorgelden en subsidie.