Technische Commissie

Heren afdeling & Voorzitter TC

Ivo Baten

technischecommissie@vcheerlen.nl

Dames afdeling

Melanie Verbeek

Jeugd afdeling

Tim Carati

Algemeen lid

Paul Verbeek